ARFARA-KALAMATAS-MESSHNIAS

ARFARA-KALAMATAS-MESSHNIAS
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΟΥ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙ ΒΑΔΙΖΩ ΑΓΚΑΘΙΑ ΑΓΓΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΤΩΝΩ , ΡΟΔΑ ΜΥΡΙΖΩ ΚΑΙ ΑΝΑΣΕΝΩ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΩ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ....... stamos

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Απόψεις , Θέσεις , Νέα *

Απόψεις , Θέσεις , Νέα :~***[capitalismos] WHO NEEDS SCHOOLING?‏
Από:
capitalismos@yahoogroups.com εκ μέρους capitalismos (capitalismos@yahoo.com)
Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 6:00:13 μμ
Προς:capitalismos@yahoogroups.com
Basil Venitis asserts there is no direct relationship between education and schooling. You might be schooled but uneducated, and you might be educated but unschooled. Schools are concentration camps for the drones of society. Unschooling is much better than schooling. Internet is the best source of knowledge and information, replacing schools, libraries, media, parliaments, and postoffice.Venitist Walter Williams reports that 77% of Detroit's 8th graders score below basic. Other urban schools not much different. What's to be done about this tragic state of education? If the state had taken on the responsibility of feeding your children but it became clear it was starving them, or feeding them a diet so deficient in nutrition they were becoming ill, what would you do?Would you demand they do better? March? Picket? Sue? Maybe you'd do all those things. But how many days would you let your children go hungry without feeding them yourself? One, two, seven, a year? Five years?Venitist Tammy Drennan points out Uurban schools across the nation are literally starving children — intellectually, emotionally, socially, spiritually — dooming them to a lifetime of struggle and hopelessness. Should children be transferred out of these hell holes? Absolutely. Immediately.But that's not going to happen. It's been the cry and battle of reformers for decades, and one generation after another has been burned on the altar of government money and control and do-gooder self-satisfaction.How much longer, parents? How much longer, churches? How many more children, reformers? How many more young lives are worth sacrificing in this war to make government pay?Drennan asserts it's time to stop playing the reform game while children languish and die, their minds and lives and futures decimated by politicians, special interests and dollar signs.Parents, Relatives, Family — you are the most responsible, your children's greatest defense. Band together with one another, with your church leaders, with your communities. Take your children back.Other people may want to help, but it's up to you to act first. The only thing that matters is the well-being of your children — now. Right now.Churches, stop playing footsie with public schools. Create a better way, better options. Where is the leadership, the courage, the honesty? Step up to the plate. Stop letting the state turn children into a third-world mission field.There is an answer. And it's not public schools. All the dreaming and screaming and scheming in the world will not make it work. The answer is parents, family, community, churches. Say no to the state. Take your children back. Stop the madness.Homeschooling is the education of children at home, typically by parents but sometimes by tutors, rather than in other formal settings of public or private school. Although prior to the introduction of compulsory school attendance laws, most childhood education occurred within the family or community, homeschooling in the modern sense is an alternative in developed countries to formal education.Homeschooling is a legal option in many places for parents to provide their children with a learning environment as an alternative to publicly-provided schools. Parents cite numerous reasons as motivations to homeschool, including better academic test results, poor public school environment, improved character/morality development, and objections to what is taught locally in public school. It may be a factor in the choice of parenting style. It is also an alternative for families living in isolated rural locations or living temporarily abroad.Homeschooling may also refer to instruction in the home under the supervision of correspondence schools or umbrella schools. In some places, an approved curriculum is legally required if children are to be home-schooled. A curriculum-free philosophy of homeschooling may be called unschooling, a term coined in 1977 by American educator John Holt in his magazine Growing Without Schooling.Unschooling refers to a range of educational philosophies and practices centered on allowing children to learn through their natural life experiences, including child directed play, game play, household responsibilities, and social interaction, rather than through the confines of a conventional school. Exploration of activities is often led by the children themselves, facilitated by the adults. Unschooling differs from conventional schooling principally in the thesis that standard curricula and conventional grading methods, as well as other features of traditional schooling, are counterproductive to the goal of maximizing the education of each child.The term unschooling was coined in the 1970s and used by educator John Holt, widely regarded as the father of unschooling. While often considered to be a subset of homeschooling, unschoolers may be as philosophically estranged from homeschoolers as they are from advocates of conventional schooling. While homeschooling has been subject to widespread public debate, little media attention has been given to unschooling in particular. Popular critics of unschooling tend to view it as an extreme educational philosophy, with concerns that unschooled children will lack the social skills, structure, and motivation of their peers, especially in the job market.Lawrence Rudner, a professor at the ERIC Clearinghouse, which is part of the University of Maryland, surveyed over 20,000 homeschooled students. His study, titled Home Schooling Works, discovered that homeschoolers on average scored about 30 percentile points higher than the national average on standardized achievement tests. This research and several other studies supporting the claims of homeschoolers have helped the homeschool cause tremendously. Today, you would be hard pressed to find an opponent of homeschooling who says that homeschoolers, on average, are poor academic achievers.

** Σε συνέχεια της νομικής μας ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμά μας στην ελευθερία της έκφρασης του λόγου θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια, ως προ το τι ισχύει στην Ελλάδα για την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου επομένως.Είναι γεγονός ότι με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, πολύ λόγος έγινε με τη γνωμοδότηση Σανιδά και την αντίρρηση της Αρχής Επικοινωνιών κλπ.Όπως είναι γνωστό για να μπορέσει να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί κάποιος blogger, ο οποίος τυχόν υπέπεσε σε αδίκημα πρέπει να γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.Τότε είναι αναγκαία φυσικά η προσφυγή στο άρθρο 19 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι μπορεί το απόρρητο να αρθεί με διάταξη της Δικαστικής Αρχής και μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διερεύνηση «ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων.Προς εφαρμογή της διάταξης αυτής του Συντάγματος έχει εκδοθεί ο Νόμος 2225/1994, ο οποίος στο άρθρο 4, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 3115/2003 και 3666/2008, ορίζει τα «ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα» για τα οποία μπορεί να αρθεί το απόρρητο.Αυτά είναι ΜΟΝΟ τα ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ που αναλυτικά αναφέρονται εκεί και περιλαμβάνονται στα άρθρα 134, 135 παρ. 1, 2, 135Α, 137Α, 137Β, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 148 παρ. 2, 150, 151, 157 παρ. 1, "159 παρ. 3", 168 παρ. 1, 187 παρ. 1, 2, 207, 208 παρ. 1, "235 περ. β`, 236 περ. β`, 237 περιπτώσεις, β` των παραγράφων 1 και 2" 264περ. β`, γ, 270, 272, 275 περ. β, 291 παρ. 1 εδ. β, γ, 299, 322, 324 παρ. 2, 3, "342 παρ. 1 και 2, 348, 348Α παρ. 3"374, 380, 385 του Ποινικού Κώδικα και που αφορούν αδικήματα σχετικά με την εσχάτη προδοσία, τα βασανιστήρια, την επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας, την εθνική ασφάλεια κλπ. και στα οποία δεν περιλαμβάνονται βέβαια τα πλημμελήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της απλής δυσφήμησης και εξύβρισης.Τελευταία έγινε μια προσπάθεια στη Βουλή να τροποποιηθεί ο Νόμος 2225/1994 και να προβλεφθεί ότι για ΟΛΑ τα ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ μπορεί να αρθεί το απόρρητο.Τελικά όμως δεν πέρασε αυτή η διάταξη.Βλέπετε για περισσότερα στο blog του Ε-lawyer εδώ Επομένως κατά τη γνώμη μου για την άρση του απορρήτου στο διαδίκτυο (που ταυτίζεται με την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών) ισχύει ότι και στην Google!Επιτρέπεται μόνο για κακουργήματα!!

**Congratulations!‏
Από:
Tagged (tagged@taggedmail.com)
Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 4:19:09 μμ
Προς:
snstam@gmail.com

Congratulations Stamatis!

You have completed the Getting Started guide to get the most out ofTagged. Now you may use all the advanced features on Home!
http://video.tagged.com/?v=j7r4aklkTJ8
Sincerely,

** Ο Vagelis Katselas σας προσκάλεσε στην εκδήλωση "ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ"...‏
Από:
Facebook (notification+ys==02sy@facebookmail.com)

Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 6:06:03 μμ
Προς:
Stamatios Skoulikas (stamoskal@windowslive.com)Ο Vagelis σας προσκαλεί στην εκδήλωση "ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ" την Σάββατο, 30 Ιανουαρίου στις 9:00 μ.μ.
Εκδήλωση: ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ
Τύπος: Τελετή
'Ωρα Έναρξης: Σάββατο, 30 Ιανουαρίου στις 9:00 μ.μ.
Ώρα Λήξης: Κυριακή, 31 Ιανουαρίου στις 6:00 π.μ.
Τοποθεσία: ΜΙΘΡΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ
Για περισσότερες πληροφορίες και απαντητική επιστολή (RSVP), ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=271647702689&mid=1cbb318G56358b7cG1723d6dG7&bcode=qQvjI
Ευχαριστώ,
Η Ομάδα του Facebook

~** ΤΕΤΑΡΤΗΣ - ΠΕΜΠΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΤΟΥΣ ΓΕΛΟΙΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΔΕΟΝΤΩΣ.‏
Από:
ΜπαρμπαΝίκος Αρβανίτης (avragioz@gmail.com)

Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 5:34:09 μμ**

**ΚΟΛΛΗΣΕ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ saRAGOUSSI ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ "E-GOVERNMENT" ΑΛΑ ΤΖΕΦΡΙ.!!!!
Ανακαλύψαμε τι φταίει και δεν κουνιέται φύλλο επί 124 πλέον εβραιοκυβερνητικές νύχτες.---Δεν φταίει η νάϋλον Μπιρμπίλω!!!---Δεν φταίει ο Λοβέρδος των εργοδοτών μας!!!---Δεν φταίει το επιτόκιο 6,2% των Εβραίων Τραπεζιτών με τη κρυφή μίζα!!!---Δεν φταίει το τρακτέρ, που απειλεί τη πολιτική ζωή της Μπατζέλω, που δεν θυμάται πόσα χρόνια βολόδερνε στη ΠΑΣΕΓΕΣ και στη ΓΕΣΑΣΕ!!!........... ................ .......................
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!!!!! >>>> ΜΑΣΟΝΟΙ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΟ
ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ...ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ SUPER PUMA!!! >>>> ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΙ ΕΠΑΪΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟτΠΟ...ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ "ΣΑΛΙΟ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΛΣ ΤΩΝ Ε/Π SUPER PUMA
ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΓΕΝΕΜΑΤΑ. ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ, ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ!!!!
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΕΛ. ΜΙΧΑΗΛ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α
....... ....... Είναι παντρεμένος με την Μαρία Ταλιούρη και έχουν δύο γιους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ --- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΣΟΚ... .......... ..............
Οικονομολόγος. Είναι παντρεμένος με τη Λία Ταλιούρη και................ .....................
ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΓΛΑΣΤΡΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ.
Χθες (Τετάρτη 27-1-2010) το βράδυ, η δημοσιογράφος κα Π----, τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου (!!!!!), εκ μέρους του Νίκου ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, για να ζητήσει να μιλήσω στην εκπομπή του για θέματα υγείας.Δια μέσου της γυναίκας μου, αρνήθηκα κάθε επικοινωνία, γιατί ο συγκεκριμένος "μεγολοδημοσιογράφος", δύο τουλάχιστον .......... .................. .................. ..................
ΠΡΑΣΙΝΑΙ, ΜΩΡΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΙ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΫΠΟΥΡΓΟΙ, ΞΟΔΕΥΟΥΝ ΑΠΟ 5-10-2010 ΕΩΣ 31-12-2010, 6000€ ΤΗΝ ΩΡΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΟ.
ΠΟΙΟΥΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ?????Σκάνδαλο! Διέγραψαν πρόστιμο 5,5 δισ για τα δομημένα ομολόγα
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης κατήγγειλε ότι διέγραψαν χρέος 5,5 δισεκατομμυρίων από πρόστιμο για το σκάνδαλο των δομημένων........ ..................... ...................... ............................
Η ΑΝΝΑ saRAGOUSSI-DALARA ΕΚΛΕΨΕ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ, ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ!!!!!
Παρά τις τεράστιες διαφορές τους, σε στέμμα, φόρεμα και πούπουλο, με την διαμεσολάβηση της μεγάλης διοργανώτριας φιλανθρωπικών συναυλιών χωρίς αντίκρυσμα και βουλευτίνας Anna saRAGUSSI-Dalara και αγαπημένης ξαδέλφης του υπουργού Giani saRAGUSSI, ο Πρωθυπουργός Τζέφρι Παπανδρέου και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τόνι Σαμαράς, τα ξαναβρήκαν!!!Τα βρήκαν και........... ........... ................ ................... ..............
ΧΑΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ "ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ". ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΜΕ ΠΑΤΙΝΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΙΞΑΝ.....
Ενθουσιασμένοι οπαδοί του Τζέφρι και του Κάρολου, μόλις άκουσαν την επιβεβαίωση υποστήριξης της επανεκλογής του αχυράνθρωπου Παπούλια στο ύπατο αξίωμα, φόρεσαν τα πατίνια τους και ξεχύθηκαν αλλόφρονες και μεθυσμένοι, στη "Γουόλ Στριτ" του παγκόσμιου χρηματιστηρίου..... ...................... ................... .................. ............
Η ΞΕGOLANΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, MADE IN ISRAEL, ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΙΑΛΕΣ ΠΟΡΔΕΣ.
Ο Theodor Pagalos είναι ένας από τους πολλούς Εβραιόφιλους αιώνιους μνηστήρες του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ. Πρωταγωνιστής με τη "Συμμορία των 4" που ανέδειξε τον ενδιάμεσο Εβραίο Σημίτη αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, για να μη εκτεθεί ευθέως, ο διάδοχος του στέμματος Τζέφρι Παπανδρέου, έως που θα αποφάσιζε να αναλάβει.Όταν ο Τζέφρι Παπανδρέου αποφάσισε να πάρει το δαχτυλίδι αρχηγίας, ο μεν Σημίτης παγίδευσε..... ................ ............. ........
ΤΟ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΝΤΑ ΕΥΡΩΕΒΡΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ...ΡΑΒΙΝΩΝ!!!!
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, πρέπει να είσαι κάτι πολύ περισσότερο από μια πρακτόρισσα της Διεθνούς Μασονικής Λέσχης Bilderberg.Έψαχνα τον ψευτοσοσιαλιστή HUGO RAFAEL TSAVES (και όχι Chaves) στο λήμμα-ρίζα TSAV, και βρέθηκα μεταξύ άλλων στο "LEO BAEK COLLEGE".ΙΣΤΟΡΙΑLeo Baeck College (LBC) είναι η άμεση ευρωπαϊκή κληρονόμος της μεγάλης ραββινικός σχολή του German "Liberal" Jewish movement, the Lehranstalt (Hochschule) für die Wissenschaft des Judentums in Berlin (1872-1942). German "Φιλελεύθερος" Εβραϊκό κίνημα, το Lehranstalt (Hochschule) für die Wissenschaft des Judentums στο Βερολίνο (1872-1942) Γερμανία..... ................ .................... .....................
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ. >>>> Δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία! Ε και;;; Βάλτε φυλακή τους υπαίτιους και μετά ζητήστε λεφτά από τον κόσμο
ΜΠΑΤΖΕΛΗ: "ΜΙΧΑΛΗηηη η!!!!! ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΙΑΣΤΩ, ΟΤΙ ΜΟΥ ΑΡΠΑΞΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΘΑ ΣΤΑ ΞΕΡΙΖΩΣΩ ΤΑ ...ΚΑΡΧΙΜΑΚΙα ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΚΡΕΜΥΔΑΚΙΑ!!"
Εγώ το καθήκον το έκανα.Η Κάθριν έχει τη φήμη για αντράκι και μάλιστα σεξιστικό και τον φόβο μου τον πήρα.Κι έπειτα, έτσι και την χάσω πάει στράφι το μπλόγκινγκ. Κενό περιεχομένου, κι επιταγή άνευ αντικρίσματος, σαν το 1.000.000.000 ευρά που θα έδινε η Κάθριν με τον Τζέφρι στους αγρότες.Της τα είπα όλα για τις κατευθύνσεις και τις γραμμές καθοδήγησης που μου έδινε ο Καχριμάκης.-- ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣhttp://avragioz.blogspot.com/

~*** Ενα άρθρο απο την αγαπημένη μου φίληhttp://blogs.athensvoice.gr/humanity/αφιερωμένο για όλους εδώάραγε μας έκαναν να τα βλέπουμε ολα άσπρα μαύρα, ακόμα και στηνπολιτική?http://enomenoiblogers.blogspot.com/2010/01/anti.html -- Λάβατε αυτό το μήνυμα επειδή έχετε εγγραφεί στην ομάδα EPANASTATO των Ομάδων Google. Για να αναρτήσετε κάτι σε αυτήν την ομάδα, αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση epanastato@googlegroups.com .

~*** "Mikis Theodorakis (The Father of Composers)" σας έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook...‏
Από:
Facebook (notification+ys==02sy@facebookmail.com)

Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 6:39:38 μμ
Προς:
Stamatios Skoulikas (stamoskal@windowslive.com)Ο Jason Ant έστειλε μήνυμα στα μέλη του Mikis Theodorakis (The Father of Composers).
--------------------
Θέμα: foreigners admirers of greece,as well.

Διαδώστε την σελίδα μας σε όλους τους φίλους σας ΈΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ http://www.facebook.com/pages/ELLENES-OMOGENEIS-KAI-PHILELLENES-STO-EXOTERIKO/281915033968?ref=mf To group αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώσει τους απανταχού Έλληνες σε όλο τον κόσμο,όπως επίσης και τους Φιλλέληνες αλλοεθνείς,που πιστέψτε με είναι πάρα πολλοι.

Στόχος είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων πάνω στον ελληνικό πολιτισμό και στην διατήρηση και προώθησή του στην διάρκεια του χρόνου.

Η πεποίθησή μας οτί ενωμένοι όλοι οι έλληνες ανά τον κόσμο αλλά και οι αλλοεθνείς λάτρεις του ελληνικού πολιτισμού,μπορούμε,ο καθένας με τον τρόπο του, να συμβάλλουμε στην εξάπλωση και ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου ,ελπίζουμε να βρεί ανταπόκριση από όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν σ'αυτή την ομάδα.

Οποιαδήποτε άποψη ή πρόταση για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη.

This group was created in order to assemble the Greeks in all over the world, but also all the foreigners admirers of greece,as well. Its objective is the discussion and the exchange of opinions over the Greek culture and its maintenance and its promotion in the duration of time.

We hope that our conviction that all Greeks together could cotribute, each one with his own way, in the spread and intensification of Greek element, will find correspondence from those who will select to participate in this the team. Any opinion or proposal corresponding the achievement of this aim is particularly acceptable. http://www.facebook.com/pages/ELLENES-OMOGENEIS-KAI-PHILELLENES-STO-EXOTERIKO/281915033968?ref=mf
--------------------
Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1310532719212&mid=1cbbaf7G56358b7cG17245b6G0 .-~** ~**

** BLACK & WHITE
..,Ποιός είπε ότι οι αντιθέσεις αποτελούν παραφωνία;..Αν το καλοσκεφτούμε,είναι απαραίτητες για την ζωή μας και επιβάλλεται η ύπαρξή τους!Αποτελούν αναγκαίο «συστατικό» ,για την κρίση μας,δημιουργούν υποδομές για συγκρίσεις,δίνουν νόημα και ουσία στην λειτουργία της ισορροπίας και το κυριότερο,λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους.Ένα γεγονός,μία σκέψη,μία πράξη,μία κατάσταση,ένα status,μία εικόνα,μία λέξη,δεν έχουν καμμία αξία,αν δεν υπάρχει και η αντίθεσή τους,το είδωλό τους,με την αντίθετη αντανάκλασή τους.Πώς θα ήταν το μαύρο,αν δεν υπήρχε το άσπρο;..ένα σκέτο μαύρο,που μόνο του,θα είχε μηδενική αξία..Πόσο μονότονο θα ήταν το άσπρο,αν δεν υπήρχε το μαύρο,για να «σπάσει » αυτή την μονοτονία;

Όταν όμως αποφασίσουν να συνεργαστούν και τα δύο μαζί,το αποτέλεσμα,είναι θεαματικό:… http://www.youtube.com/watch?v=EPwl1bHUcFs


** O ΚΩΔΙΚΑς ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ BANNER
Photobucket

~** Ας δούμε λίγο τι ισχύει από νομοθετικής πλευράς για το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης του λόγου και της πληροφόρησης των πολιτών σε μία ελεύθερη δημοκρατία!!

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εδ. α` του άρθρου 14 του Συντάγματος με τις οποίες ορίζεται ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του κράτους και ότι ο τύπος είναι ελεύθερος, καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα η ελεύθερη δημοσιογραφία καθώς και η βιβλιογραφία, οι οποίες, χωρίς να ανάγονται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας περιλαμβάνει, αφενός μεν το δικαίωμα του τύπου να πληροφορεί το κοινό, που εκδηλώνεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, ως αδέσμευτη ειδησεογραφία και ως έντονη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δημόσιων προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, ενόψει και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, το δικαίωμα κάθε πολίτη να πληροφορείται, δηλαδή να ενημερώνεται τακτικά και ελεύθερα για κάθε πολιτικό ή κοινωνικό ή άλλο θέμα εν γένει που τον ενδιαφέρει.
Ωστόσο, στο πλαίσιο του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγματος αλλά και του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, όπως και της ελεύθερης δημοσιογραφίας, υπόκειται στους περιορισμούς των νόμων, με τους οποίους, χωρίς να επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η ελευθεροτυπία και η άρρηκτα συνδεόμενη με αυτή ελεύθερη δημοσιογραφία αλλά και η βιβλιογραφία, έχει σκοπό να προστατεύονται τα άτομα, τα νομικά πρόσωπα και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του συνταγματικού αυτού δικαιώματος.
Ειδικότερα, σε περίπτωση δημοσιευμάτων που αφορούν την τιμή ενός προσώπου, εάν ο ισχυρισμός είναι αναληθής, δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας εκφράσεως και δεν τίθεται ως εκ τούτου θέμα αντικειμενικής συγκρούσεως συμφερόντων, θέμα μόνο τίθεται από υποκειμενική πλευρά, αν τον αναληθή ισχυρισμό αγνοεί ο συντάκτης του δημοσιεύματος.
Παράλληλα το άρθρο 10 της Συμβάσεως της Ρώμης της 4.11.1950 για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το Ν 2329/1953 και το ΝΔ 53/1974, καθιερώνει την ελευθερία της γνώμης και της μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών (παρ. 1) και προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμού της ελευθερίας του τύπου, ορίζοντας ότι η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης εκφράσεως συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες και μπορεί να υπαχθεί σε περιορισμούς, που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν αναγκαία μέτρα σε μια δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την προστασία της υπολήψεως και των δικαιωμάτων τρίτων και την παρεμπόδιση της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή για την εξασφάλιση του κύρους ή της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας (παρ. 2).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ερμηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 10 της ως άνω συμβάσεως της Ρώμης, έχει αποδεχθεί ότι ισχύουν ως προς αυτό, μεταξύ των άλλων, οι ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές (σχετικά με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς τους):

** i. Η ελευθερία εκφράσεως αποτελεί ένα από τα ουσιώδη θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και έναν από τους βασικούς όρους της προόδου και της προκοπής κάθε ατόμου.
ii. Η δημοσιογραφική ελευθερία και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να δημοσιοποιούν πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος προστατεύεται, υπό τον όρο όμως ότι ενεργούν από καλή πίστη, επί τη βάσει αληθών γεγονότων, παρέχουν δε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες στο πλαίσιο σεβασμού της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Επίσης το άρθρο 10 παρ. 2 της Συμβάσεως της Ρώμης, υπογραμμίζει ότι η άσκηση της ελευθερίας εκφράσεως υπόκειται σε διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς και κυρώσεις, που πρέπει όμως να ερμηνεύονται συσταλτικά, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο πειστικό.
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες που απορρέουν από την παρ. 2 εφαρμόζονται και στα μέσα ενημερώσεως, μη επιτρέποντας στον τύπο να υπερβεί ορισμένα όρια, ιδίως όταν διακινδυνεύεται να προσβληθεί η τιμή ενός προσώπου.

Εξ άλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 362, 363 και 367 του Ποινικού μας Κώδικα συνάγεται ότι η προσωπικότητα προσβάλλεται και με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος, δηλαδή συμβάντος ή περιστατικού του παρόντος ή του παρελθόντος, που υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, το οποίο (δυσφημιστικό γεγονός) μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του προσβληθέντος. Ο υπαίτιος όμως της δυσφημιστικής διαδόσεως απαλλάσσεται από την ποινή αν η προσβολή της προσωπικότητας του θιγόμενου, έγινε προς εκτέλεση νομίμου καθήκοντος ή προς διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, δοθέντος ότι αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αυτούς αίρεται το παράνομο της προσβολής, κατ` εξαίρεση όμως δεν απαλλάσσεται ο υπαίτιος, αν οι ανωτέρω εκδηλώσεις συνιστούν συκοφαντική δυσφήμηση ή από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως. Για τη θεμελίωση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως εκτός των άλλων απαιτείται άμεσος δόλος, που σημαίνει την ηθελημένη διάδοση ενώπιον τρίτου, γεγονότος εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και είναι δυνατό να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου.

** Για την οριοθέτηση της δυσφήμησης από την εξύβριση, σημαντική είναι η έννοια του γεγονότος ή της ανακοίνωσης γεγονότος, του οποίου ο ισχυρισμός ή η διάδοση είναι στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της δυσφήμησης. Στην έννοια του γεγονότος υπάγεται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη και ειδικότερα ποικίλης μορφής συμβάν του εξωτερικού κόσμου, αναγόμενο στο παρελθόν ή στο παρόν, το οποίο μπορεί να υποπέσει στις αισθήσεις του ανθρώπου, όπως και οποιαδήποτε εκδηλωτική συμπεριφορά ή σχέση ειδική και εξατομικευμένη, προσαπτόμενη σε ορισμένο πρόσωπο, με συνέπεια να επέρχεται εμφανής υποτίμηση της τιμής ή της υπόληψής του.
Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως κατά την πιο πάνω έννοια συντρέχει, όταν ο τρόπος εκδηλώσεως της προσβλητικής συμπεριφοράς δεν ήταν αντικειμενικά αναγκαίος για την απόδοση της σκέψεως εκείνου που φέρεται ότι ενεργεί από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, αλλά χρησιμοποιήθηκε για να προσβάλει την τιμή του άλλου.
Επομένως και στην περίπτωση αυτή, κατ΄ αναλογία και για την ταυτότητα του νομικού λόγου, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 367 παρ. 1 περ. γ`, δ` Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο το άδικο των παραπάνω πράξεων, αίρεται μεταξύ άλλων και όταν πρόκειται για αξιολογικές κρίσεις ή χαρακτηρισμούς ή άλλες κρίσεις καθώς και για εκδηλώσεις που γίνονται, όπως προαναφέρθηκε για την εκτέλεση νομίμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας, τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον και σε ανάλογες περιπτώσεις.

Στη γενικότερη έννοια του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και της ενάσκησης δικαιώματος κατ΄ άρθ. 20 και 367 παρ. 1 γ΄ Ποινικού Κώδικα, υπάγεται και η άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και διάδοσης των στοχασμών του ατόμου, προφορικά, γραπτά και διά του τύπου (άρθ. 14 παρ. 1 Συντάγματος και 10 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α.), της ελευθερίας της πληροφόρησης του, που αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Χώρας (άρθ. 5 παρ. 1 Συντάγματος) και της ελευθερίας της επιστήμης και της έρευνας (άρθ. 16 παρ. 1 Συντάγματος), δικαιώματα που αποτελούν εκφάνσεις της αξίας του ανθρώπου και του δικαιώματος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, προστατευόμενα από τα άρθ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθ. 57 και 59 Αστικού Κώδικα, περί προσβολής της προσωπικότητας του ατόμου.
Άλλωστε όταν ένα πρόσωπο ασχολείται ή ασκεί πολιτική εξουσία, τεκμαίρεται η εκ των προτέρων σιωπηρή ανοχή του ως πολιτικό, οικονομικό κλπ. πρόσωπο, με την ενεργό ανάμιξή του στο δημόσιο βίο, σε δημόσια κριτική. Και ακριβώς λόγω αυτής της δημόσιας κριτικής των πράξεων και του χαρακτήρα του, ακολούθως δε η μετά το θάνατό του ένταξή του στην ιστορία, είναι παράγοντες που αυξάνουν το ενδιαφέρον των πολιτών και του κοινού γενικά, για διαφάνεια και γνώση του πολιτικού αλλά και ιδιωτικού του βίου, και επιβάλλουν την ιστορική και δημόσια κριτική.
** Συμπέρασμα:
Αφού λοιπόν εμείς οι bloggers καταπιανόμαστε εκτός από τα άλλα και με την ειδησεογραφία αλλά και την κριτική των πολιτικών γεγονότων και δημόσιων προσώπων γενικά, ασκούμε ερασιτεχνικά, μία οιονεί δημοσιογραφία, η οποία διέπεται ασφαλώς από τους παραπάνω κανόνες, ανεξάρτητα από το τι θεωρείται αξιόποινο που αίρει το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών κατά τη νομοθεσία της Αμερικής (Google) που είναι μόνον τα κακουργήματα αλλά και κατά το εσωτερικό μας δίκαιο, που είναι γενικά τα σοβαρά αδικήματα, και για τα οποία θέματα, θα καταπιαστούμε άλλη φορά.

Το δικαίωμά μας, επομένως, να γράφουμε και να εκφραζόμαστε ελεύθερα για πολιτικά, δημόσια, πρόσωπα και πράγματα, με αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμούς, ανάγεται στο δικαιολογημένο ενδιαφέρον μας, ως πολιτών, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και ηθικότητας του δημόσιου βίου, που είναι πρώτιστο δικαίωμα της δημοκρατίας μας, και δεν υπόκειται σε κανένα άλλο περιορισμό, πλην αυτών που αναλύθηκαν παραπάνω, δηλαδή της απαγόρευσης διάδοσης, εν γνώσει μας ψευδών γεγονότων με το σκοπό της συκοφαντικής δυσφήμησης ή και με το σκοπό της εξύβρισης ενός δημόσιου προσώπου.

Άρα ακόμη και αν οι κρίσεις μας είναι αυστηρές και ίσως οξείς και σκληρές, δεν έχουν ποινική απαξία, αφού γίνονται από το παραπάνω δικαιολογημένο ενδιαφέρον μας, προς άσκηση δημόσιας κριτικής, ως πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας!!

*** "TROJAN WOMEN" σας έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook...‏
Από:
Facebook (notification+ys==02sy@facebookmail.com)
Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 6:19:14 μμ
Προς:
Stamatios Skoulikas (stamoskal@windowslive.com) Ο Tennesy Williams έστειλε μήνυμα στα μέλη του TROJAN WOMEN.

--------------------
Θέμα: but also all the foreigners admirers of greece

Διαδώστε την σελίδα μας σε όλους τους φίλους σας ΈΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ http://www.facebook.com/pages/ELLENES-OMOGENEIS-KAI-PHILELLENES-STO-EXOTERIKO/281915033968?ref=mf To group αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώσει τους απανταχού Έλληνες σε όλο τον κόσμο,όπως επίσης και τους Φιλλέληνες αλλοεθνείς,που πιστέψτε με είναι πάρα πολλοι.

Στόχος είναι η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων πάνω στον ελληνικό πολιτισμό και στην διατήρηση και προώθησή του στην διάρκεια του χρόνου.

Η πεποίθησή μας οτί ενωμένοι όλοι οι έλληνες ανά τον κόσμο αλλά και οι αλλοεθνείς λάτρεις του ελληνικού πολιτισμού,μπορούμε,ο καθένας με τον τρόπο του, να συμβάλλουμε στην εξάπλωση και ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου ,ελπίζουμε να βρεί ανταπόκριση από όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν σ'αυτή την ομάδα.

Οποιαδήποτε άποψη ή πρόταση για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη.

This group was created in order to assemble the Greeks in all over the world, but also all the foreigners admirers of greece,as well. Its objective is the discussion and the exchange of opinions over the Greek culture and its maintenance and its promotion in the duration of time.

We hope that our conviction that all Greeks together could cotribute, each one with his own way, in the spread and intensification of Greek element, will find correspondence from those who will select to participate in this the team. Any opinion or proposal corresponding the achievement of this aim is particularly acceptable. http://www.facebook.com/pages/ELLENES-OMOGENEIS-KAI-PHILELLENES-STO-EXOTERIKO/281915033968?ref=mf
--------------------

Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1304269777204&mid=1cbb62fG56358b7cG1724076G0

~** Ο/Η Dina Gianakakos σχολίασε τον σύνδεσμό σας: «ARFARAAAAAAAAA!!!!!!» Νέα δυνατότητα: Απαντήστε σε αυτό το email για να σχολιάσετε αυτό το σύνδεσμο. Για να δείτε όλα τα σχόλια, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?profile.php&v=feed&story_fbid=271632482996&id=1037492258&mid=1cabe6fG3dd6e022Gf91baaGe Ευχαριστώ,Η Ομάδα του Facebook

***** ΤΟ ΑΡΦΑΡΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ :

~* Ο Θεόδωρος Δημητρίου Λαφαζάνος {επίτιμος Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου} στα γραφόμενά του , « ΑΡΦΑΡΑ 2009 » « ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» “ 130 ΧΡΟΝΙΑ ( 1879-2009) ” , αναφέρει μετά την εισαγωγήτου «ΤΟ ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ » περιληπτικά για τα όσα έχουν γραφτεί για το χωριό μας τα εξής : Το Αρφαρά η τα Αρφαρά , που έχει ανεγερθεί και υπάρχει ο Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων { 1870 θεμελείωση και 1879 Εγκαίνια του Ιερού Ναού }, βρίσκεται στο Βορειοανατολικό σημείο της Επαχείας Καλαμάτας, είναι έδρα σήμερα ( 2000-2010) του Δήμου Αρφαρών ,με το νόμο ΚΑΠΟΔΗΣΤΡΙΑ , & ( μετα Δημοτικά .Διαμερίσματα . Πλατύ, Πήδημα, Σταματινού , Άγριλος , Βελανιδιά , Άγιος Φλώρος , Χριστοφιλαίϊκα , Άνω Αρφαρα ή Πάνω Αρφαρά , Βρωμόβρθση {Κρασοπούλα, Δρέμη & Σφαιντάμη } , και Άνω – Παλιά Βρωμόβρυση καθώς και ο συνοικισμός Αγίου Κωνσταντίνου Αρφαρών ) και παλαιότερα του τέως Δήμου Αμφείας .- Δημιουργήθηκε πρίν από 400 περίπου χρόνια στην ορεινή περιοχή των Σαμπάζικων του όρους Μακρυπλάγι του Τααϋγέτου , από μετανάστες Ηπειρώτες και Αρκάδες , κτηνοτρόφους .- ΠΡΩΤΟΣ οικιστής , πάντα κατά την παράδοση , είναι ο επ΄ονόματι κάτοικος Αρφαράς , του οποίου το ποιμνιοστάσιο «γρέκι» κατά μία ομολογία έδωσε το πρώτο όνομα στον οικισμό « Γρέκι του Αρφαρά ».- Οι πρόγονοί του βρίσκονται στα Δωδεκάνησα ( Σύμη , Ρόδο) , όπου μετανάστευσε με το επώνυμο Αρφαράς και διασώζουν την παράδοση ότι ο πρόγονός τους πήγε εκεί από ένα χωριό « Αρφαρά » της Μεσσηνίας .-

~* Η παράδοση για τον ηπειρώτη πρώτο οικιστή Αρφαρά διασώθηκε στην οικογένεια των Λαφαζαναίων από παππού σε εγγονό .- Ο κ. Θεόδωρος Λαφαζάνος καλώς ή κακώς υποστηρίζει αυτή την άποψη , διότι και στα σύνορα της Ηπείρου όπως μας λέει , υπάρχουν επώνυμα , Μαγκλάρας , Φέστας κ.λ.π. αλλά και το επώνυμο Μπούρας , που σημαίνει στην Αλβανική γλώσσα τον ανδρειωμένο άντρα , μόνο Ηπειρώτικη καταγωγή μπορεί να έχει .-

~* Ο Ιστορικός Σπύρος Λάμπρος υποστηρίζει ότι ο Αρφαράς ήταν βυζαντινός άρχοντας που έζησε ή έδρασε στην περιοχή και της έδωσε το όνομά του .-

~* Ο αείμνηστος συμπατριώτης μας φιλόλογος Παναγιώτης Κων. Γεωργούτζος , στο βιβλίο του « Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΦΑΡΑ ΤΗΣ ΑΜΦΕΙΑΣ » αμφισβητεί την ύπαρξη του Αρφαρά ως του πρώτου οικιστή και υποστηρίζει ότι ο Αρφαράς ήταν ένας από τους μισθοφόρους των Ενετών που τον έστειλαν στην Πελοπόννηση μαζί με άλλους στρατιώτες για την παρενόχληση των Ταούρκων και δόθηκε το όνομα του στην τοποθεσία αυτή , πρίν φθάσουν εκεί οι πρώτοι κάτοικοι από τις γύρω περιοχές .-

~* Ο Δαμιανός Γεωργίου Λαφαζάνος , στο βιβλίο του « Περί την καταγωγή μας των Αρφαραίων του Νομού Μεσσηνίας » υιοθετεί καλώς ή κακώς , έναν παλιό θρύλο – παράδοσης και υποστηρίζει ότι οι πρώτοι κάτοικοι προήλθαν από το φρούριο Γαρδίκι , από το οποίο έφυγαν εξαιτίας ενός λιμού , πρίν αυτό καταληφθεί από το Μωάμεθ το 1460 .- Ταο Γαρδίκι αυτό τοποθετείται από τους ιστορικούς στο βορειοδυτικό σημείο του όρους Μακρυπλάγι , ανάμεσα στην Τασακώνα και το Ταουρκολαίϊκα . Μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι εκεί ήταν η αρχαία Άμφεια .-

~ * Ο Αλέξανδρος Ιωάννη Λαφαζάνος στο βιβλίο του « ΑΡΦΑΡΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ , από το μύθο στην Ιστορία » υποστηρίζει ότι το δικό μας Αρφαρά προέρχεται από το χωριό Αρφαρά του τέως Δήμου Αγείρας του νόμου Αχαϊας , το ποίο σήμερα ονομάζεται Αμπελόκηποι .- Ο ι κάτοικοι του χωριού αυτού , το οποίο συνδέθηκε πολιτιστικά με το δικό μας , υποστηρίζουν ότι κατάγονται από ηπειρώτες μετανάστες .-

~* Την ίδια άποψη υποστήριξε σε άρθρο του στο περιοδικό «ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ» (φύλλο 26 σελ. 33) και ο Στρατηγός κ. Νικήτας Γεωργ. Ζαλαχώρης .-

~* Ο συνδυασμός των απόψεων αυτών , που έχουν κοινά στοιχεία , καθώς και μία λεπτομερής επιστημπνθκή έρευνα ίσως δώσουν στο μέλλον την πραγματική αλήθεια για το όνομα του χωριού μας , το χρόνο ιδρύσεως του και την προέλευση των πρώτων οικιστών .-

**Οι πιο γνωστές ιστορικά χρονολογίες που αφοροών το ΑΡΦΑΡΑ είναι οι εξής : * 1659 . Οι Α ρφαραίοι απάντησαν με επιστολή θετικά στον ενετό Μοροζίνη , που ζήτησε να συμπολεμήσουν τους Ταούρκους.- Ο Πασάς της Καλαμάτας το έμαθε και έστειλε επιστολή στους « Αρφαραίους » να εμποδίσουν τους ενετούς .- Ταα σχετικά έγγραφα βρέθηκαν στην Βενετία της Ιταλίας το 1970 .- **1686. Σε βιβλίο που εξέδωσε στη Βενετία ο περιηγητής ιερέας Δον Πιέρ Αντώνιο Πατσίφικο περιγράφει το χωριό μας ως « γκρέκι του Αρφαρά » γεγονός που σημαίνει ότι κρατούσε ακόμα η παράδοση ότι κάποιος Αρφαράς ονόματι κάτοικος , έστησε εκεί το γρίκι του ( ποιμνιοστάσιό του ) .- * 1691 . Στην Ιερπά Μονή του Μεγάλου Σπηλα’ιου βρέθηκε ένα Ευαγγέλιο , με τη σημείωση ότι το ε’ιχε βιβλιοδετήσει ο « Γεώργιος ιερεύς από ένα χωρίον Αρφαρα , όπερ ευρίσκεται εις τα χωρία του Σαμπάζη».- Τη σημείωση αυτή είχε καταγράψει ο καθηγητής Νικόλαος Βέης πρίν καεί το Ευαγγέλιο από πυρκαϊά .- * 1741 .Με τη χρονολογία αυτή βρέθηκε ένα πωλητήριο έγγραφο του « Δημήτρη Γιαννήλου από το Αρφαρά » .- * 1830 . α) Η απογραφή της Γαλλικής Επιστημονικής Επιτροπής , η οποία συνόδευε το στρατηγό Μαιζώνα βρέθηκε στο Αρφαρα 465 κατοίκους .- β) 72 Αρφαραίοι υπογράφουν επιστολή προς τον Έκτακτο Επίτροπο Πελοποννήσου , με την οποία αναλαμβάνουν τη φύλαξη της περιοχής από ληστές και κλέφτες .- Μέχρι τότε οι περισσότεροι κάτοικοι έμεναν στην αρχική θέση του χωριού ( Άνω ή Πάνω Αρφαρά ) και στην δεύτερη κατά σειρά θέση του στο Σγουρόβραχο , γύρω από την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου , όπου υπήρχε και το νεκροταφείο , και την « τραγόραχη» , λίγο Νοτιότερα .- Από το 1840 μ.Χ. δημιουργήθηκε σταδιακά το ΑΡΦΑΡΑ στη σημερινή θέση με το κέντρο τις συνοικίες Σκόμαρα , Καραγιωργέϊκα , Σερβία , και Λαφαζαναίϊκα .- Η ! πρόοδος του χωριού υπήρξε ταχία και σημαντική .- Το 1855 μέχρι το 1873 , έγινε έδρα του Δήμου Αμφείας προσωρινά και οριστικά το 1875 .- Το 1871 ανέδειξε βουλευτή τον μέχρι τότε Δήμαρχο Αμφείας ημήτριο Ιωάν. Κάρτσωνα και απέκτησε Ειρηνοδικείο , ενώ αργότερα απέκτησε Αγρονομείο , Συμβολαιογραφείο και Αστυνομικό Σταθμό .- Το 1860 απέκτησε Δημοτικό σχολείο αρρένων , το 1893 Σχολαρχείο , το 1902 Δημοτικό σχολείο θηλέων , το 1928 (μέχρι τα χρόνιατης κατοχής ) ημιγυμνάσιο , το 1954 πάλι ημιγυμνάσιο και το 1958 ( ημερομηνία θανάτου του πατέρα μου αρτοποιού , Νικολάου Ηλ. Σκούλικα ) , πλήρες εξατάξιο Γυμνάσιο , όπου αργότερα οι τείς πρώτες τάξεις αποτέλεσαν το γυμνάσιο και οι τρείς τελευταίες τάξεις Αρμένιο Λύκειο Αρφαρών , από τον μέγα Ελληνο-αμερικάνο Γεώργιο Κ. Αρμένη .- ~* Σημαντική ήταν και η αύξηση του πληθυσμού των Αρφαρών .- Από τους 132 κατοίκους το 1700 και τους 465 το 1830 , η απογραφή του 1911 αναφέρει 1585 κατοίκους , ενώ το πρώτο Δημοτολόγιο του 1916 , καταγράφει 2.142 μόνιμους κατοίκους .- Η τελευταία απογραφή του 2001 έδειξε να έχει 1247 μόνιμους Αρφαραίους κατοίκους .- Το 1879 εγκαινιάστηκε ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων Θεοδώρων , ο οποίος , κατάλληλα συντηρημένος , φαντάζει και σήμερα και είναι το κέντρο της λατρευτικής ζωής των κατοίκων .- Κοντά στους Αγίους Θεοδώρους ανεγέρθει πρόσφατα 2002-2006 , ο πανέμορφος ιδιωτικός προς το παρόν ( αλλά και σε κοινή χρήση ) ο ναός της Παναγίας της Γερόντισσας από τον βουλευτή ΝΔ , γιατρό χειρουργό . μικρότερο γιό του παπα γιάννη , Λευτέρης Ιωαν . Παπανικολάου .- Κ υκλικά και γύρω από το χωριό ΑΡΦΑΡΑ , υπάρχουν τα ελωκκλήσια του Αγίου Βασιλείου , Αγίου Νικολάου , Προφήτου Ηλία ( ήδη ιερά Μονή ) και Αγίου Νεκταρίου , Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου , Αγίου Κωνσταντίνου και Ε!λάνης , Αγίου Γεωργίου , Αγίου Δημητρίου , και πρόσφατα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου , ανεγέρθηκε ιδιωτικός Ι. Ναός της Αναστάσεως του Σωτήρος από τον καθηγητή Φιλισοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Γεωργ. Νιάρχος το 2004-2008 γιός του ΠΑΠΑ-ΓΙΏΡΓΗ ΝΙΆΡΧΟΥ .-

~* Στο Άνω Αρφαρα όπου παραμένει σήμερα ως κύρια κατοικία λίγων Αρφαραίων και ως τόπος παραθερισμού με την κεντρική μητροπολιτική του εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και τα εξωκκλήσια του Αγίου Νικολάου ( παλαιό νεκροταφείο των Αρφαραίων ) , του Αγίου Αθανασίου και του Προφήτη Ηλία .-

** Ιστοσελίδες ...μας :
~** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_18.html ,
~* http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html ,
~** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/video.html ,
~* http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/video_20.html ,
~* http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_21.html ,
~** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/25-25-posted-20-jan-2010-1134-am-pst.html ,
~* http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html ,
~** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html ,
~* ** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_17.html ,
~** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html ,
~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html ,
~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2010/01/2009-130-1879-2009.html ,
~** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_16.html ,
~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/01/14.html ,
~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/01/blog-post_19.html ,
~** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/01/blog-post_16.html ,
~* http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_19.html ,
~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html ,
~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html ,
~** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/01/blog-post_19.html ,
~* http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/01/blog-post_15.html ,
~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/01/mas-grafoun-kai-emeis-ta-grafoume.html ,
~*~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/01/blog-post_07.html ,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_7921.html ,

*** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_27.html ,

~** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/ta-nea.html ,

** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/ta-nea-mas.html ,

*** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html ,

~** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/25-25-posted-20-jan-2010-1134-am-pst.html ,

** http://snsarfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_21.html ,

~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/01/blog-post_25.html ,

~** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/01/mas-grafoun-kai-emeis-ta-grafoume.html ,

*** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/01/blog-post_26.html ,

** http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html ,

** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_332.html ,

*** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_25.html ,

** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/01/arfara-messinias.html ,

** http://dimmetoparfara.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html ,

** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/01/blog-post_26.html ,

** http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2010/01/14.html ,

** http://snsstamoskal.blogspot.com/2010/01/blog-post_25.html ,

~** http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_27.html ,

** http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2010/01/blog-post_26.html ,


Photobucket


***** Haiti: The Future Starts Now‏
Από:
Causes (apps+ys==02sy@facebookappmail.com )
Εστάλη:
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010 8:05:39 μμ
Προς:
Stamatios Skoulikas (stamoskal@windowslive.com )
Help Haiti Now !!! Bulletin
Posted by Jessica Lennon
Support your cause!Be counted:
I Read This
Dear Supporter, I have just returned from Haiti, where I went to personally assess the situation on the ground, and to meet with those leading this incredible humanitarian relief operation. The depth of grief and the massive needs this earthquake has left in its wake were heart wrenching. Parts of the capital Port-au-Prince look worse than many war zones. What has unfolded is still an unbelievable reality for the people of Haiti. This is the most complex relief operation the United Nations World Food Program (WFP) has ever launched. Haiti’s entire supply chain infrastructure has been devastated, and we have been faced with starting an operation from scratch. Our capacity to ramp up the operation is growing on a daily basis, and food is reaching people, even if we wish we could do more, quicker. We have delivered more than 13 million meals to people in the capital and outlying areas isolated by the earthquake. Our teams are pushing out food supplies as fast as we can to the worst affected people through five land, sea and air corridors, giving top priority to the most vulnerable, especially women and children. None of us can count the human cost of this disaster, but generous action can help alleviate the suffering. For WFP to do its work, we’ll need support from people like you for many months to come, and will look to world leaders to assist Haiti at a level that no one had initially anticipated. Thank you for stepping forward so generously already - the people of Haiti need your continued support now more than ever. Sincerely, Josette Sheeran Executive Director United Nations World Food Program on behalf of Friends of the World Food Program Videos from Haiti: Port-au-Prince on January 22, 2010: http://bit.ly/b0ssOS True Heroes: http://bit.ly/cqwcKd Coordinating the Response: http://bit.ly/9sa71E
Support your cause! Be counted:
I Read This
View Bulletin on Facebook Leave a Comment Go to Cause Invite Friends
You are receiving this email because you are a member of the cause Help Haiti Now !!!.To unsubscribe, leave the cause Causes Privacy Policy Causes Address: PO Box 492, Berkeley, CA 94708 United States Tip: Add no-reply@causes.com to your address book to make sure you don't miss any opportunities to change the world.

*** Alex Hadjineophitou commented on Zozo Christodoulou's φωτογραφία: «etin pasignosti popstareuxaristo kiria anoula pou irthate kai egnorisame sas» Νέα δυνατότητα: Απαντήστε σε αυτό το email για να σχολιάσετε αυτή τη φωτογραφία. Για να δείτε όλα τα σχόλια, ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.facebook.com/n/?photo.php&pid=135184&id=1610271962&mid=1cbd127G56358b7cG17260adG10 .- Ευχαριστώ,Η Ομάδα του Facebook

**

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου